Internationaal

Fairali Internationaal
FAIRALI International (samenvattend)

Artikelen

Zie hieronder diverse interessante artikkelen betreffende de positieve economische groei in Suriname, hetgeen aangeeft dat er een postief investeringsklimaat heerst. Daarnaast diverse artikelen betreffende de bouw in Suriname:

NRC Handelsblad over economische groei Suriname: “Het economisch wonder aan de Surinamerivier” NRC Handelsblad: Suriname bloed op door goudprijs en ‘offshoring’ De Ware Tijd: Architecten fee in Suriname veel te hoog De Ware Tijd: Invloeden van stijgende benzineprijzen op de bouwmarkt Laat dit u NIET overkomen; pas op voor Beunhazen of bouw HANDEL ? Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam en Gemeentelijk Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam zien in FAIRALI =design engineering consultancy= hun potentiële partner voor ontwikkelen van Stedenbouwkundige plannen in Suriname.

BouwKUNDE of bouwHANDEL?

(Eye opener)

Reeds een aantal jaren is er een sterke groei van bouwactiviteiten in Suriname waarneembaar en daardoor ook een groeiend aantal aanbieders op het vlak van woningbouw. Jammer genoeg betreft het niet altijd de verantwoorde, kwalitatieve bouw en zitten er ook malafide aanbieders tussen. Vaker blijkt dat tussenpersonen en bemiddelaars (speculanten) aan het handelen zijn in de woningbouw en bieden zij zich tevens aan om de begeleiding van de bouw op zich te nemen. Zeer regelmatig mondt dat echter uit in geschillen en rechtzaken. Bouwkunde of de bouwkunst lijkt steeds meer op de achtergrond te geraken.

Door de sterke groei in aanvragen van particuliere woningbouw, werd de bouwwereld in Suriname door dergelijke speculanten steeds meer gezien als een handeltje. Heel wat mensen zijn bedrogen uitgekomen door in de tentakels van malafide bouwers te zijn gevallen. Men lijkt meer te gaan handelen in de bouw dan dat men uitvoering geeft aan de bouwkunst.

Waar gaat dit naar toe en hoe kunnen klanten gewaarschuwd of beschermd worden?

Als we alleen maar kijken naar enkele hierboven gebruikte termen en de betekenis ervan opzoeken in de Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal, betekend:

BOUWKUNDE:

de wetenschap die het vereiste leert kennen om bouwwerken samen te stellen; oftewel wetenschap van de techniek der bouwkunst (de kunst van ruimte scheppen voor privé of zakelijk doel op schone wijze)
Hoofddoel: wetenschappelijk onderbouwd, deskundig, verantwoord ontwerpen en bouwen (wetenschappelijk standpunt)

HANDEL:

de handeling van kopen en verkopen, in economische zin, de bemiddeling tussen voortbrenging en verbruik, omzet van goederen, etc.
Hoofddoel: werken vanuit het oogpunt om winsten te maken (economisch standpunt)

Vele problemen bij opleveringen in de bouw zijn aan zowel opdrachtgevers als aanbieders binnen de bouwwereld te wijten:
De opdrachtgever is zich vaak genoeg niet bewust van wat de gevaren zijn op dit vlak. Men smelt weg voor gouden bergen, aantrekkelijke fotos en praatjes. Men gaat vaak onvoorbereid af op de aanbieder van woningbouw, zonder misschien te vragen of het een erkend bouwkundig bureau is, wie de erkende bouwkundige is in het bedrijf, of men een vergunning heeft van de overheid (vraag er bij twijfel naar) waaruit blijkt dat de aanbieder bevoegd is de bouwkundige uitvoering en deskundigheid op zich te nemen (wat los staat van de bouwvergunning zelf). Opdrachtgevers oriënteren zich te weinig op wet en regelgeving waaruit de rechten van de opdrachtgever goed zijn geregeld. Hierdoor accepteert men te gemakkelijk foutjes tijdens de oplevering en weet de opdrachtgever vaak niet goed hoe te handelen.

De aanbieders / speculanten onderschatten de kennis en inzet die gepaard gaan bij het aannemen van een bouwkundig project. De kennis is vaak genoeg niet intern aanwezig om een dergelijk technisch project aan te nemen, te begeleiden en deskundig op te leveren. Vaak genoeg neemt men diverse (al dan niet) ervaren bouwploegen ter uitvoering van de werken. Door het ontbreken van basiskennis op vlakken van bijvoorbeeld (grond)mechanica o.a. mbt funderingen, staal en beton constructies, droogtijden beton, eigenschappen en toepassingen verf typen, etc. nemen zowel aanbieders als bouwploegen erg veel en ondoordacht de verantwoordelijkheid op zich met alle gevolgen van dien (verzakkingen, scheuren, scheve wanden, etc met rechtzaken tot gevolg) Men vergeet dat ook de bouw als specialisatie een technische en deskundige begeleiding nodig heeft ter plannen en uitvoeren van het project, in de zin van gebruik van materiaal/materieel, overleg in toepassen en oplossen van constructieve zaken voor tijdens en na de bouw. Zie onderstaande fotos als voorstelling hoe er regelmatig zeer onkundig te werk word gegaan. Ook de aanbieders oriënteren zich te weinig op wet en regelgeving waaruit de rechten van o.a. de opdrachtgever goed zijn geregeld.

verzakken van vloeren

neerstortende balken

verkeerd gelegde dakplaten, nokplaten en scheuren in gestorte bakgoten

niet afgelaste dakconstructies

ontbreken van funderingen

Overwegingen

Opdrachtgevers willen over het algemeen goede woningen voor weinig geld. Jammer genoeg is het eerste waar men naar vraagt of kijkt de prijs, daarna de het uiterlijk en/of daarna een indeling. Verkeerde volgorde. Het eerst wat men zich zou moeten afvragen is de garantie van kwaliteit, deskundigheid en bevoegdheid. Daarna kan er gesproken worden over indeling, vormgeving en bijbehorende prijskaart, dat verder gevormd wordt door een (bouw) calculatie van toe te passen materialen, eisen en wensen. Want éénzelfde model kun je bouwen voor erg weinig geld, maar ook voor erg veel geld. Verschil zit vaak in te gebruiken materialen die door beunhazen vaak genoeg op papier de beste keus en in de praktijk afval betreffen. Maar ook verschillen in verkeerde toepassingen en werkwijze tijdens de uitvoering zelf. Voorbeelden genoeg waarbij er vaak zelfs voor de oplevering al problemen worden geconstateerd.

Beste Opdrachtgevers/lezers, samengevat kunnen we stellen dat een huisje bouwen niet een broodje is dat u even koopt. Het is een kostbare investering dus moet het ook duurzaam worden neergezet zodat u er zeer lang profijt van heeft. Het gevaar is, wat jammer genoeg regelmatig is gebleken, dat niet bouwkundigen even een huis voor u willen bouwen voor weinig geld. Dat wordt u ten minste beloofd. Uiteindelijk bent u binnen korte tijd veel meer kwijt aan meerwerken, herstel reparaties en andere gebreken die pas blijken na (soms veel te korte) garantie perioden die men overeenkomt.

Ook Bouwkunde is een (wetenschappelijke)studie, een specialisatie. U neemt ook geen scalpel uit handen van een chirurg om even een ander goedkoper te kunnen opereren. U snapt dat u daar ook geen handel mee kunt drijven. Er komen gegarandeerd complicaties. Zo ook in de bouw. Doe het vanaf het begin goed. Goedkoop is niet altijd duurzaam. Ken uw rechten en weet wanneer er verkeerd met u gespeeld wordt! Weet ook wat de vervolg stappen kunnen zijn indien dat wel het geval is.
(In latere uitgaven van dit blad zullen wij regelmatig trachten diverse voorvallen, werkwijze en oplossingen toe te lichten)

Het neerzetten van kwaliteit kost geld, maar het niet neerzetten van kwaliteit kost nog veel meer geld. Ik wil hiermee niet het accent leggen op hoe duur of niet duur bouwen is, maar juist op het feit dat het voor hetzelfde geld dat u aan niet erkende aanbieders kwijt bent, via de officiële weg, door de daarvoor bevoegde mensen (erkende bouwers), vele malen beter kan, wat blijkt uit de kwaliteit en duurzaamheid en garanties die ertegenover komen te staan.

Een bouwkundige werkt anders dan een handelaar (zie de definities). De nadruk van het bouwwerk ligt op verschillende doelen.

Kwalitatief betaalbaar bouwen in Suriname is mogelijk. Concurrentie is wel zeker welkom, maar dan op een voor de klant eerlijke manier. Het zorgt voor een stabiele prijs of hopelijk zelfs een verlaging op termijn. Een vaste m2 bouwprijs is leuk bedacht, maar de klant weet eerlijkheidshalve nog niet of hij uiteindelijk toch te veel of te weinig betaald en wat de kwaliteit van de daarbinnen opgenomen materialen steeds is. Bouwkundig wordt de prijs verantwoord gecalculeerd. Het komt er op neer dat dit samen met de opdrachtgever bepaald kan worden, per woning en per onderdeel, afhankelijk van de gemaakte keus in materiaal, afwerking, etc. Uiteindelijk wordt betaald voor het pakket van eigen wensen en keuzes van de opdrachtgever zelf, onderbouwt door een uitgewerkte bouwcalculatie.

Indien de opdrachtgever zich steeds gaat beroepen op haar rechten binnen de bouwwereld, zal dat zeker toe bijdragen om de naam van de bouwwereld in Suriname (weer) hoog te houden.

De taak is aan de opdrachtgever om te kiezen voor het eigen belang, namelijk het neerzetten van een duurzame woning. Dat kan alleen gecreëerd worden door te kiezen voor erkende bouwkundigen. Gebruik de tips uit dit artikel om uw keus te maken.

Met dank aan redactie van Bouwwereld.

IPA (bouwkundig ingenieur / architect)

Bewust ondertekent met initialen om de anonimiteit te behouden, ook daar wij als erkende bouwer vaker gevraagd worden door diverse kantoren om bouwkundige rapportages te doen tbv diverse geschillen / rechtzaken. Daarnaast is dit artikel geenszins bedoeld om extra klanten naar ons als erkend bouwkundig bedrijf toe te trekken, maar puur als waarschuwend signaal om de ogen van de lezer / opdrachtgever te openen.

Meer informatie (over bijv. erkende bouwbedrijven) treft u bij de redactie van dit blad.
Evt. reacties kunt u schriftelijk via de redactie van dit blad aan ons doen toekomen.

At vero eos et accusamus et iusto odio digni goikussimos ducimus qui to bonfo blanditiis praese. Ntium voluum deleniti atque.

Melbourne, Australia
(Sat - Thursday)
(10am - 05 pm)
nl_NLDutch
X